Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
ALTERNATİFBANK A.Ş.

Menkul Kıymet İşlemleriÇekler ve SenetlerKobi Kredileri

Menkul Kıymet İşlemleri
Menkul Kıymet İşlemleri
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Bankada Yapılan Menkul Kıymet İşlemleri (Alım-Satım)240.00 TL  % 0.5Nominal tutarın %0.5'i üzerinden hesaplanır. Minimum 240 TL dir. (%5 BSMV ilave edilecektir) 18.07.2013 05:17
YP Menkul Kıymet Transfer Ücreti  200.00 TL %5 BSMV ilave edilecektir.24.09.2013 06:04
YP Menkul Kıymet Saklama Ücreti120.00 TL  % 0.2Nominal tutarın %0.2'si üzerinden hesaplanır Minimum 120 TL (%5 BSMV ilave edilecektir.)29.03.2019 06:04
YF Alım Satım Ücreti0.01 TL% 0.0005 % 0.0005Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır(%5 BSMV ilave edilecektir)24.09.2013 06:04
Hesap Bakım Ücreti0.01 TL 0.01 TL Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0.00924 TL hesap bakım ücreti alınır. (%5 BSMV ilave edilecektir.)02.04.2019 06:04
Saklama Ücreti (Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) % 0.005 % 0.005Yatırım fonunun pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat ile pay adedinin çarpılması suretiyle hesaplanır (%5 BSMV ilave edilecektir.)(Yıllık Oran) 28.03.2019 06:04
Saklama Ücreti Diğer Yatırım Fonları % 0.01 % 0.01Yatırım fonunun pay fiyatı olarak ilan edilen son fiyat ile pay adedinin çarpılması suretiyle hesaplanır (%5 BSMV ilave edilecektir.)(Yıllık Oran) 28.03.2019 06:04
Saklama Ücreti(ÖSBA VDMK VTMK Gayrimenkul Sertifikası ve DİBS) Anapara % 0.005 % 0.005Nominal değer üzerinden hesaplanır(%5 BSMV ilave edilecektir.)(Yıllık Oran)28.03.2019 06:04
İtfa ve Kupon Ödemesi % 0.01 % 0.01Ödenen tutar üzerinden hesaplanır(%5 BSMV ilave edilecektir.)28.03.2019 06:04
Hesap Açım Ücreti1.50 TL 1.50 TL Hesap başına 1.50TL hesap açma ücreti alınır(%5 BSMV ilave edilecektir.)28.03.2019 06:04
Sicil Şifre Gönderim Ücreti8.00 TL 8.00 TL MKK tarafından gönderilen yatırımcı şifresi(%5 BSMV ilave edilecektir.)28.03.2019 06:04
Üyelerarası Menul Kıymet Transferi1.25 TL 1.25 TL İşlem sayısı bazında hesaplanır Her işlem başına alınır(%5 BSMV ilave edilecektir.)28.03.2019 06:04
Üye içi hesaplararası menkul kıymet transferi0.25 TL 0.25 TL İşlem sayısı bazında hesaplanır Her işlem başına alınır(%5 BSMV ilave edilecektir.)28.03.2019 06:04Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu © 2011