Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Para AktarmaBireysel KredilerKredi Kartları ve Banka KartlarıMevduat HesaplarıATM KullanımKiralık Kasa ÜcretleriMenkul Kıymet İşlemleriÇekler ve SenetlerDiğerKobi Kredileri

DİĞER
MASRAF VE ÜCRETLER
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira10.00 TL  % 3 18.10.2018 04:15
Senetler Karşılığı Krediler10.00 TL  % 3 18.10.2018 04:15
Esham ve Tahvilat Karşılığı Krediler10.00 TL  % 3 18.10.2018 04:15
Emtia Karşılığı Krediler10.00 TL  % 3 18.10.2018 04:15
İthalat Akreditifleri350.00 TL    18.10.2018 04:15
İthalat Vesaiki Mukabili Krediler200.00 TL    18.10.2018 04:15
İhracat Vesaiki Mukabili Krediler200.00 TL    18.10.2018 04:15
İpotek Karşılığı Krediler   % 2.5 18.10.2018 04:15
Teminat Mektupları25.00 TL    18.10.2018 04:15
Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Cirolar50.00 TL  % 5 18.10.2018 04:15
Yurt Dışı Garanti Mektupları25.00 TL    18.10.2018 04:15
Birden Fazla Teminat Karşılığı Verilen Krd.50.00 TL  % 5 18.10.2018 04:15
Senet Tahsili  500.00 TL  18.10.2018 04:15
Havale ve EFT  500.00 TL  18.10.2018 04:15
Yurt İçi Akreditifler350.00 TL    18.10.2018 04:15
İtibar (Kredi) Mektupları  1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Referans Mektupları  500.00 TL  18.10.2018 04:15
İstihbarat (Firma Başına)  1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Giden Kambiyo Havaleleri (Verilen Dövizli Çekler Dahil)  500.00 TL  18.10.2018 04:15
Gelen Kambiyo Havaleleri  100.00 TL  18.10.2018 04:15
Şirket Teşkili veya Sermaye Artırılması İçin Verilen Mektuplar50.00 TL  % 5 18.10.2018 04:15
Gayrimenkul Ekspertizi400.00 TL 3600.00 TL  18.10.2018 04:15
Ticari Nitelikli Cari Hesap Müşterilerine Gönderilen Ekstreler20.00 TL 1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Yurt Dışı Akreditifler350.00 TL    18.10.2018 04:15
Tahsile Gönderilen İhracat Vesaiki  1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Çek Provizyonları  1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Çek Tahsili  1000.00 TL  18.10.2018 04:15
Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti  500.00 TL  18.10.2018 04:15
Haberleşme Masrafı   500.00 TL  18.10.2018 04:15
Geri Ödeme Plan Değişikliği Masrafı   200.00 TL  18.10.2018 04:15
Erken Ödeme Komisyonu    % 2 18.10.2018 04:15
İpotek Tesisi Ücreti  200.00 TL  18.10.2018 04:15NAKİT KREDİLER
FAİZ ORANI
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri- İskonto oranı olarak -TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İhracat Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İthalat Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İhracat Garantili Yatırım Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
Diğer Yatırım Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İşletme Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İhtisas Kredileri-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
Fon Kaynaklı Krediler-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri-TL   % 40 18.10.2018 04:15
Kıymetli Maden Kredileri-TL   % 40 18.10.2018 04:15
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar-TL   % 40 18.10.2018 04:15
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler-TL   % 40 18.10.2018 04:15
Diğer Krediler (Finansal Kiralama Alacakları dahil)-TL   % 45. 18.10.2018 04:15
İskonto ve İştira Senetleri- İskonto oranı olarak -Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
İhracat Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
İthalat Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
İhracat Garantili Yatırım Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
Diğer Yatırım Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
İşletme Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
İhtisas Kredileri-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
Fon Kaynaklı Krediler-Yabancı Para   % 25. 18.10.2018 04:15
Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri-Yabancı Para   % 20 18.10.2018 04:15
Kıymetli Maden Kredileri-Yabancı Para   % 20 18.10.2018 04:15
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar-Yabancı Para   % 20 18.10.2018 04:15
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler-Yabancı Para   % 20 18.10.2018 04:15
Diğer Krediler (Finansal Kiralama Alacakları dahil)-Yabancı Para   % 20 18.10.2018 04:15Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu © 2011