Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
ODEA BANK A.Ş.

Para AktarmaBireysel KredilerKredi Kartları ve Banka KartlarıMevduat HesaplarıATM KullanımKiralık Kasa ÜcretleriMenkul Kıymet İşlemleriÇekler ve SenetlerDiğerKobi Kredileri

DEK Krediler
DEK Kredi Faiz Oranları (EUR)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İthalat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Garantili Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İşletme Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhtisas Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari İhtiyaç Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari Taşıt Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İş Yeri Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
DEK Kredi Faiz Oranları (USD)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İthalat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Garantili Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İşletme Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhtisas Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari İhtiyaç Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari Taşıt Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İş Yeri Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00Diğer Ücret ve Komisyonlar
Ücret ve Komisyonlar
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
KMH Ekstre Masrafı10.00 TL   BSMV Hariçtir02.01.2017 12:00
Kredi Limit Tahsis Masrafı (Limit üzerinden) Kurumsal - Ticari 250.00 TL% 1 % 5BSMV Hariçtir. İlk Limit tahsisinde tahsil edilir. 22.06.2018 12:00
Kredi Limit Tahsis Masrafı (Limit üzerinden) Kobi100.00 TL 5000.00 TL BSMV Hariçtir. İlk Limit tahsisinde tahsil edilir. 22.06.2018 12:00
Yeniden Yapılandırma Kredileri Tahsis Ücreti   % 4BSMV Hariçtir.İş kolu görüşü alınarak yeniden yapılandırma kredisi kullandırılmalıdır.22.06.2018 12:00
Kredi Revize Ücreti (Limit üzerinden) Kurumsal - Ticari250.00 TL% 1 % 5BSMV Hariçtir. Limit artırım, azaltım, yenileme, vade / ürün değişikliği vb. her türlü revize işleminde tahsil edilir. 22.06.2018 12:00
Kredi Revize Ücreti (Limit üzerinden) Kobi100.00 TL 5000.00 TL BSMV Hariçtir. Limit artırım, azaltım, yenileme, vade / ürün değişikliği vb. her türlü revize işleminde tahsil edilir. ir. 22.06.2018 12:00
Münakale ücreti   % 4BSMV Hariçtir.Münakale yapılan limit üzerinden alınan komisyondur.22.06.2018 12:00
Teminat değişikliği ücreti  1000.00 TL BSMV Hariçtir12.03.2018 12:00
Rotatif Kredi Kullandırım Ücreti (Kullandırım Tutarı üzerinden)250.00 TL% 1 % 5BSMV Hariçtir02.01.2017 12:00
İskonto,Spot Kredi Kullandırım Ücreti (Kullandırım Tutarı üzerinden)250.00 TL% 1 % 5BSMV Hariçtir02.01.2017 12:00
Taksitli Ticari Kredi Kullandırım Ücreti (Kullandırım Tutarı üzerinden)250.00 TL% 2 % 5BSMV Hariçtir02.01.2017 12:00
Taksitli Kredi Ödeme planı değişikliği işlem ücreti250.00 TL% 1  BSMV Hariçtir02.01.2017 12:00
Rotatif Kredi Devre Sonu Komisyonu   % 6BSMV Hariçtir28.04.2017 12:00
Rotatif Kredi Temdit Komisyonu 500.00 TL% 2 % 5BSMV Hariçtir.Temdit edilen rotatif kredi anapara bakiyesi üzerinden 500 TL'nin altında kalmamak kaydıyla tahsil edilecek temdit komisyonudur.05.01.2018 12:00
Spot Kredi Temdit Komisyonu 500.00 TL% 2 % 5BSMV Hariçtir.Temdit edilen spot kredi anapara bakiyesi üzerinden 500 TL'nin altında kalmamak kaydıyla tahsil edilecek temdit komisyonudur.16.05.2018 12:00
Ekspertiz Masrafı - Konut1200.00 TL  % 1Peşin tahsil edilecek tutarlardır.BSMV hariçtir.%1 oranı ekspertiz bedeli üzerindendir. Ayrıca ekspertiz işlem maliyeti tahsil edilecektir.Ekspertiz maliyeti daha yüksek çıkar ise aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.20.07.2018 12:00
Ekspertiz Masrafı - Arsa, Arazi600.00 TL  % 1Peşin tahsil edilecek tutarlardır.BSMV hariçtir.%1 oranı ekspertiz bedeli üzerindendir. Ayrıca ekspertiz işlem maliyeti tahsil edilecektir.Ekspertiz maliyeti daha yüksek çıkar ise aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.20.07.2018 12:00
Ekspertiz Masrafı - Ofis, İş yeri1200.00 TL  % 1Peşin tahsil edilecek tutarlardır.BSMV hariçtir.%1 oranı ekspertiz bedeli üzerindendir. Ayrıca ekspertiz işlem maliyeti tahsil edilecektir.Ekspertiz maliyeti daha yüksek çıkar ise aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.20.07.2018 12:00
Ekspertiz Masrafı - Fabrika, Otel1800.00 TL  % 1Peşin tahsil edilecek tutarlardır.BSMV hariçtir.%1 oranı ekspertiz bedeli üzerindendir. Ayrıca ekspertiz işlem maliyeti tahsil edilecektir.Ekspertiz maliyeti daha yüksek çıkar ise aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.20.07.2018 12:00
Ekspertiz Masrafı - Diğer1800.00 TL  % 1Peşin tahsil edilecek tutarlardır.BSMV hariçtir.%1 oranı ekspertiz bedeli üzerindendir. Ayrıca ekspertiz işlem maliyeti tahsil edilecektir.Ekspertiz maliyeti daha yüksek çıkar ise aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir.20.07.2018 12:00
İpotek Masrafı550.00 TL 2000.00 TL BSMV Hariçtir20.07.2018 12:00
Rehin Çözme300.00 TL 2000.00 TL BSMV Hariçtir20.07.2018 12:00
İpotek Fekki300.00 TL 2000.00 TL BSMV Hariçtir.Tapu harç bedeli ayrıca alınır.20.07.2018 12:00
Takyidat Sorgulama (KOBİ Müşterilerden)100.00 TL   BSMV Hariçtir20.07.2018 12:00
Takyidat Sorgulama (Ticari ve Kurumsal Müşterilerden)100.00 TL   BSMV Hariçtir,100 TL'ye ek olarak Tapu Adedi X 10 TL ilave masraf alınır.20.07.2018 12:00
Erken Kapama Ücreti1000.00 TL% 5  Erken Kapama Ücreti Taksitli,Spot,Esnek Ödemeli Ticari Kredilerde Geçerlidir. Kredinin erken geri ödeme yapılan anapara tutarı üzerinden tahsil edilir.BSMV Hariçtir.14.08.2017 12:00
Teminat Mektubu Düzenleme500.00 TL% 4  BSMV ve komisyon hariç tutarlardır.Tüm tutarlar için geçerlidir.20.07.2018 12:00
Teminat Mektubu Açılış / Tutar Artırım / Temdit Komisyonu500.00 TL% 4  BSMV Hariçtir.Teminat Mektubu temdit komisyonu,her temdit işleminde ayrıca tahsil edilen bir komisyondur.20.07.2018 12:00
Teminat Mektubu Tazmin / İbra100.00 TL% 0.1500.00 TL BSMV Hariçtir20.07.2018 12:00
Teminat Mektubu Değişiklik Masrafı200.00 TL 200.00 TL BSMV Hariçtir22.06.2018 12:00
Teminat mektubunun başka şubeden teslimi  100.00 TL BSMV Hariçtir22.06.2018 12:00
Teminat mektubu teyit yazısı ücreti  100.00 TL BSMV Hariçtir12.03.2018 12:00
Teminat Mektubu İade İşlemi-İadeli Taahhütlü Mektup Gönderimi  250.00 TL BSMV Hariçtir12.03.2018 12:00
Niyet Mektubu Düzenleme500.00 TL% 4  BSMV Hariçtir18.10.2017 12:00
Referans Mektubu Düzenleme500.00 TL% 4  BSMV Hariçtir18.10.2017 12:00
Ticari kredi kartları yıllık ücreti10.00 TL 100.00 TL BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari kredi kartları nakit avans ücreti12.00 TL  % 3.5BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğ.Şube/Banka Çek Masrafı-TL Teminat5.00 TL 50.00 TL BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğ.Şube/Banka Çek Masrafı-YP Teminat5.00 TL 50.00 TL BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Senet İşlem Komisyonu Teminat15.00 TL   BSMV Hariçtir,tutar işlem maliyeti + 15 TL şeklindedir. Ayrıca,senet işlemlerinde tahsilat için aracılık eden muhabir banka masrafları, Noter ücretleri ve diğer yasal ücretler ayrıca tahsil edilir.22.10.2017 12:00
Mon'O Paket  1000.00 TL BSMV Hariç. Odeabank şubelerinden 100 (yüz) adet EFT[1], 100 (yüz) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 12 (on iki) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2]. Odeabank internet şubesi ve mobil bankacılık uygulamasından 250 (iki yüz elli) adet EFT[1], 250 (iki yüz elli) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 12 (on iki) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 12 (on iki) adet gelen Yabancı Para Transferi, 12 (on iki) ay süre ile hesap işletim ücreti muafiyet. [1] Geç EFT ücreti (Şube:16:30 sonrası, Mobil ve İnternet Bankacılığı: 16:00 sonrası) ayrıca tahsil edilecektir. [2] Ayrıca SWIFT masrafı tahsilatında bulunulmayacaktır. Olası Intra Turkey ve muhabir masrafları ise ayrıca tahsil edilecektir.22.05.2018 12:00
Di'O Paket  3000.00 TL BSMV Hariç. Odeabank şubelerinden 100 (yüz) adet EFT[1], 100 (yüz) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 12 (on iki) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 12 (on iki) adet gelen Yabancı Para Transferi, 12 (on iki) ay süre ile hesap işletim ücreti muafiyeti, 100 (yüz) yaprak çek karnesi ücretsiz[3] (Laser/Continuous dahil), Odeabank şubelerinden 12 (on iki) ay süre ile 25 (yirmi beş) adet ücretsiz çek tahsilatı, Odeabank şubelerinden 12 (on iki) ay süre ile 75 (yetmiş beş) adet ücretsiz diğer banka/Odeabank çeki teminata alınması, Odeabank şubelerinden 12 (on iki) ay süre ile 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet[4] tahsil, 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet[4] teminat, 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet ihbar ve 10 (on) adet ücretsiz senet iade masrafsızlığı, 12 (on iki) ay süre ile Business Kart aidat muafiyeti, Takbis[5] ücret muafiyeti. Odeabank internet şubesi ve mobil bankacılık uygulamasından 250 (iki yüz elli) adet EFT[1], 250 (iki yüz elli) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 12 (on iki) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2]. [1] Geç EFT ücreti (Şube:16:30 sonrası, Mobil ve İnternet Bankacılığı: 16:00 sonrası) ayrıca tahsil edilecektir.[2] Ayrıca SWIFT masrafı tahsilatında bulunulmayacaktır. Olası Intra Turkey ve muhabir masrafları ise ayrıca tahsil edilecektir.[3] Değerli kâğıt bedeli ve BSMV ayrıca tahsil edilecektir.[4] Olası muhabir masrafları ayrıca tahsil edilecektir.[5] Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Sorgu Ücreti22.05.2018 12:00
Tri'O Paket  5000.00 TL BSMV Hariç. Odeabank şubelerinden 100 (yüz) adet EFT[1], 100 (yüz) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 25 (yirmi beş) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 25 (yirmi beş) adet Yurtdışı Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 25 (yirmi beş) adet gelen Yabancı Para Transferi, 12 (on iki) ay süre ile hesap işletim ücreti muafiyeti, 100 (yüz) yaprak çek karnesi ücretsiz[3] (Laser/Continuous dahil), 12 (on iki) ay süre ile 50 (yirmi beş) adet ücretsiz çek tahsilatı, 12 (on iki) ay süre ile 150 (yüz elli) adet ücretsiz diğer banka/Odeabank çeki teminata alınması, 12 (on iki) ay süre ile 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet[4] tahsil, 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet[4] teminat, 25 (yirmi beş) adet ücretsiz senet ihbar ve 10 (on) adet ücretsiz senet iade masrafsızlığı, 12 (on iki) ay süre ile Business Kart aidat muafiyeti, Takbis[5] ücret muafiyeti, 12 (on iki) ay süre ile 25 (yirmi beş) adet dış ticaret dosya masrafı muafiyeti. Odeabank internet şubesi ve mobil bankacılık uygulamasından 250 (iki yüz elli) adet EFT[1], 250 (iki yüz elli) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi. Odeabank internet şubesi ve mobil bankacılık uygulamasından 25 (yirmi beş) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 25 (yirmi beş) adet Yurtdışı Bankalar Yabancı Para Transferi[2]. [1] Geç EFT ücreti (Şube:16:30 sonrası, Mobil ve İnternet Bankacılığı: 16:00 sonrası) ayrıca tahsil edilecektir.[2] Ayrıca SWIFT masrafı tahsilatında bulunulmayacaktır. Olası Intra Turkey muhabir masrafları ise ayrıca tahsil edilecektir.[3] Değerli kâğıt bedeli ve BSMV ayrıca tahsil edilecektir.[4] Olası muhabir masrafları ayrıca tahsil edilecektir.[5] Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Sorgu Ücreti. Paket kapsamında ifade edilen dış ticaret dosya masrafı muafiyeti aşağıdaki ücret ve komisyonları kapsamaktadır. Vesaik Mukabili Dosya ve Vesaik İnceleme Ücreti, Mal Mukabili İhracat İhbar ve Dosya Ücreti, Vesaik Mukabili İthalat Dosya Ücreti, Mal Mukabili İthalat Dosya Ücreti, Akreditif Dosya Ücreti. İşlem özelinde oluşacak diğer masraflar ile olası DHL masrafı ayrıca tahsil edilecektir.22.05.2018 12:00
Trade'O Paket  7500.00 TL BSMV Hariç. Odeabank şubelerinden 100 (yüz) adet EFT[1], 100 (yüz) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 100 (yüz) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2] , 100 (yüz) adet Yurtdışı Bankalar Yabancı Para Transferi[2] , 100 (yirmi beş) adet gelen Yabancı Para Transferi, 12 (on iki) ay süre ile hesap işletim ücreti muafiyeti, 12 (on iki) ay süre ile 150 (yüz elli) adet ücretsiz diğer banka/Odeabank çeki teminata alınması, 12 (on iki) ay süre ile Business Kart aidat muafiyeti, Takbis[3] ücret muafiyeti, 12 (on iki) ay süre ile 100 (yüz) adet dış ticaret dosya masrafı muafiyeti. Odeabank internet şubesi ve mobil bankacılık uygulamasından 250 (iki yüz elli) adet EFT[1], 250 (iki yüz elli) adet Havale ve sınırsız Virman para transferi, 100 (yüz) adet Yurtiçi Bankalar Yabancı Para Transferi[2], 100 (yüz) adet Yurtdışı Bankalar Yabancı Para Transferi[2]. [1] Geç EFT ücreti (Şube:16:30 sonrası, Mobil ve İnternet Bankacılığı: 16:00 sonrası) ayrıca tahsil edilecektir.[2] Ayrıca SWIFT masrafı tahsilatında bulunulmayacaktır. Olası muhabir masrafları ise ayrıca tahsil edilecektir.[3] Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Sorgu Ücreti. Paket kapsamında ifade edilen dış ticaret dosya masrafı muafiyeti aşağıdaki ücret ve komisyonları kapsamaktadır. İthalat Akreditif Değişiklik Komisyonu, Vesaik Mukabili Dosya ve Vesaik İnceleme Ücreti, Mal Mukabili İhracat İhbar ve Dosya Ücreti, Mal Mukabili İthalat Dosya Ücreti, Kabul Kredili İthalat İşlemleri Dosya Ücreti (Avalli), Kabul Kredili İthalat İşlemleri Dosya Ücreti (Avalsiz), Vesaik Mukabili İthalat Dosya Ücreti, İhracat Alış Dosya Ücreti, İhracat Akreditifleri Dosya ve İhbar Ücreti, İhracat Akreditifleri İnceleme Komisyonu, İhracat Akreditifleri Alış Komisyonu (alış yapılırsa), İhracat Akreditifleri Değişiklik İhbar Komisyonu. İşlem özelinde oluşacak diğer masraflar ile olası DHL masrafı ayrıca tahsil edilecektir. 22.05.2018 12:00TL Krediler
TL Kredi Faiz Oranları
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İhracat Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İthalat Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İhracat Garantili Yatırım Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Diğer Yatırım Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İşletme Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İhtisas Kredileri   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Fon Kaynaklı Krediler   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Ticari İhtiyaç Kredisi   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Ticari Taşıt Kredisi   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
İş Yeri Kredisi   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Kredi Kartları   % 19.20BSMV Hariçtir01.10.2019 12:00
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Kredili Mevduat Hesabı   % 19.20BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.01.10.2019 12:00
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00
Diğer Krediler   % 50BSMV Hariçtir. Tüm tutarlar ve tüm vade aralıkları için geçerlidir.25.09.2018 12:00YP Krediler
YP Kredi Faiz Oranları (EUR)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İthalat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Garantili Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İşletme Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhtisas Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari İhtiyaç Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari Taşıt Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İş Yeri Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
YP Kredi Faiz Oranları (USD)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İskonto ve İştira Senetleri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İthalat Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhracat Garantili Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Yatırım Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İşletme Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İhtisas Kredileri   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari İhtiyaç Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Ticari Taşıt Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
İş Yeri Kredisi   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Faktoring İşlemlerinden Alacaklar   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Banka Dışı Mali Kesime Kullandırılan Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00
Diğer Krediler   % 18.BSMV Hariçtir14.07.2014 12:00Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu © 2011