Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Para AktarmaBireysel KredilerKredi Kartları ve Banka KartlarıMevduat HesaplarıATM KullanımKiralık Kasa ÜcretleriMenkul Kıymet İşlemleriÇekler ve SenetlerDiğerKobi Kredileri

Diğer DEK/YP Ticari Krediler
DEK Ticari Krediler (RUBLE Hariç)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (Yıllık)   % 14. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
DEK Ticari Krediler (RUBLE)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (Yıllık)   % 27. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
YP Ticari Krediler (RUBLE Hariç)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (Yıllık)   % 14. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
YP Ticari Krediler (RUBLE)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (Yıllık)   % 27. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16Diğer TL Ticari Krediler
Diğer TL Ticari Krediler
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı ( Yıllık )    % 24. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 5   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Erken Kapama Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x % Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
İhbarlı BCH
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı ( Yıllık )  % 22.80 % 24. 11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 5   11.10.2019 12:16
İskonto / İştira Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (Yıllık)   % 24. 11.10.2019 12:16
Senet İskontosu / İştirası Komisyonu % 5 % 5 11.10.2019 12:16
Senet İskontosu / İştirası İşlem Ücreti65.00 TL 65.00 TL  11.10.2019 12:16
Senet İskontosu / İştirası Gecikme Komisyonu % 0.3 % 0.3 11.10.2019 12:16
Senet İskontosu / İştirası Protesto-Muamelesiz İade Masrafı65.00 TL 65.00 TL  11.10.2019 12:16
Çek İskontosu / İştirası Komisyonu % 5 % 5 11.10.2019 12:16
Spot
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı ( Yıllık )    % 24. 11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Erken Kapama Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
TL Kredili Ticari Mevduat Hesabı (KTMH)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı   % 1.6Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16Gayrinakdi Krediler
Aval ve Cirolar
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Aval/Kabul Kredileri Kredi komisyonu50.00 USD 4  Yıllık orandır11.10.2019 12:16
Aval/Kabul Kredileri Senet Teslim Komisyonu75.00 USD    11.10.2019 12:16
Aval/Kabul Kredileri Vesaik Tahsil Talimatı ve Kabulde Değişiklik Komisyonu40.00 USD    11.10.2019 12:16
BPO
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
BPO Kredi Komisyonu50.00 USD% 3.5  Yıllık orandır11.10.2019 12:16
İthalat Akreditifi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İthalat Akreditifi Kredi komisyonu50.00 USD 4  Yıllık orandır11.10.2019 12:16
İthalat Akreditifi Tadilat Komisyonu50.00 USD    11.10.2019 12:16
İthalat Akreditifi Taslak Akreditif Metni Hazırlama Komisyonu50.00 USD    11.10.2019 12:16
Teminat Mektupları
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
TL Teminat Mektubu Komisyonu200.00 TL% 1  0 - 3.000 TL ye kadar mektuplarda, geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. BSMV Hariçtir.11.10.2019 12:16
TL Teminat Mektubu Komisyonu300.00 TL% 1  3.001-10.000 TL ye kadar mektuplarda, geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. BSMV Hariçtir.11.10.2019 12:16
TL Teminat Mektubu Komisyonu325.00 TL% 1  10.001 - 20.000 TL ye kadar mektuplarda, geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. BSMV Hariçtir.11.10.2019 12:16
TL Teminat Mektubu Komisyonu350.00 TL% 1  20.001 TL ve üzeri mektuplarda, geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. 11.10.2019 12:16
TL E-Teminat Mektubu İşlem Ücreti150.00 TL   BSMV Hariçtir11.10.2019 12:16
YP Teminat Mektubu Komisyonu160.00 USD% 1  Geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. BSMV Hariçtir.11.10.2019 12:16
YP E-Teminat Mektubu İşlem Ücreti200.00 TL   BSMV Hariçtir11.10.2019 12:16
Yabancı Banka Kontrgarantisi ile Verilen Dövizi Natık veya Kur Riskli Geçici Teminat Mektubu Komisyonu270.00 USD% 0.5  Geçici teminat mektuplarında ilgili komisyon ilk 1 ay için, kesin ve avans teminat mektuplarında 3 aylık devreler için tahsil edilir. (Kesin/avans mektuplarda asgari 360 USD ücret alınır. 500.000 USD üstünde geçici mektupta asgari 1.200 USD, kesin/avans mektupta 2.400 USD ücret alınır). BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16
Teminat Mektubu Teyit Yazısı Komisyonu150.00 TL   BSMV Hariçtir11.10.2019 12:16
TL/Kur Riskli Dövizi Natık Teminat Mektupları Kullandırım Komisyonu120.00 TL 120.00 TL Mektup tutarı 1.000 TL/USD’ye kadar (BSMV Hariç)11.10.2019 12:16
TL/Kur Riskli Dövizi Natık Teminat Mektupları Kullandırım Komisyonu200.00 TL 200.00 TL Mektup tutarı 1.000 TL/USD ve üzeri (BSMV Hariç)11.10.2019 12:16Ortak Ücretler
Diğer Ücretler
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
İpotek Tesis Ücreti450.00 TL   Avukata Ödenen Ücret Dahil değildir.11.10.2019 12:16
Takyidat Araştırması150.00 TL    11.10.2019 12:16
İpotek Fekki680.00 TL    11.10.2019 12:16
Taşıt Rehin Kaldırılması300.00 TL    11.10.2019 12:16
Ekspertiz Ücreti470.00 TL   Firmaya ödenen ücret ayrıca tahsil edilir11.10.2019 12:16
Karşılıklı Çek Teminatlandırma Ücreti37.50 TL% 1  Çek yaprağı başına alınmaktadır.11.10.2019 12:16
Forfaiting kredisi taahhüt komisyonu % 0.1   11.10.2019 12:16
Referans Mektubu Ücreti525.00 TL    11.10.2019 12:16
Ticari Kredi Değişken Ödeme Planı Ücreti200.00 TL 200.00 TL BSMV Hariç11.10.2019 12:16
Nakdi Ticari Krediler Ödeme Planı Değişikliği Ücreti200.00 TL% 0.1  BSMV Dahil11.10.2019 12:16
Ticari Kredi Gecikme Bildirim Ücreti150.00 TL 150.00 TL BSMV Hariç.11.10.2019 12:16
İstihbarat
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Başvuru Skorlama/Derecelendirme Ücreti450.00 TL 11250.00 TL  11.10.2019 12:16
Piyasa İstihbaratı
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Piyasa/Muhatap İstihbaratı Ücreti100.00 TL 100.00 TL  11.10.2019 12:16
Ticari Kredi Kullandırım Ücreti
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Vergi ve SSK Kredileri400.00 TL 9700.00 TL Tutarı 1.000.000 TL 'den az kredi kullandırımında geçerlidir. BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16
Ticari Taşıt Kredisi % 0.5 % 0.5BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16
Taksit Ödemeli İşyeri Kredisi1450.00 TL 2875.00 TL BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16
Diğer Taksit Ödemeli Ticari Krediler400.00 TL 9700.00 TL 15 günden uzun vadeli Spot Krediler için de geçerlidir. Her kullandırım bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir. BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16
İhbarlı ve Diğer TL/YP Krediler400.00 TL 9700.00 TL Borçlu Cari Hesap. BSMV hariçtir.11.10.2019 12:16Taksit Ödemeli DEK/YP Ticari Krediler
DEK/YP Taksitli Ticari Krediler (RUBLE Hariç)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı   % 1.166Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
DEK/YP Taksitli Ticari Krediler (RUBLE)
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı   % 2.25Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16Taksit Ödemeli TL Ticari Krediler
0 km. Ticari Taşıt Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.8 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu600.00 TL% 2   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
2. El Ticari Taşıt Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
1-48 Ay Vade Faiz Oranı % 1.8 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu600.00 TL% 2   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
İşyeri Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı (1-84 Ay) % 1.75 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Kira Temlikli Kredi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.9 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.8 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu950.00 TL% 0.5   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ticari Arsa Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.9 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
TL Taksitli Ticari Krediler
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.9 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Traktör Kredisi
MasrafAsgari TutarAsgari OranAzami TutarAzami OranAçıklamaGüncel. Tarihi
Faiz Oranı % 1.8 % 2Aylık faiz oranıdır.11.10.2019 12:16
Kullandırım Komisyonu % 1   11.10.2019 12:16
Erken Ödeme Komisyonu % 4  Kalan Anapara Tutarı x Kalan Ortalama Vade x Erken Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16
Ara Ödeme Komisyonu % 4  Ara Ödeme Tutarı İçerisindeki Anapara Ödeme Tutarı x Kalan Ortalama Vade Yıl Sayısı x Ara Ödeme Komisyon Oranı11.10.2019 12:16Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu © 2011